…ochladzovanie pracovného priestoru je riešené adiabatickým chladením fi.COLT. Priestory s výbušným prostredím sú vykurované sekundárnou distribúciou tepla z centrálnej vzduchotechnickej jednotky fi.ENKO…

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vzduchotechnika, klimatizácia, ústredné vykurovanie, meranie a regulácia

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Priestor Administratívnej budovy je vykurovaný kotlami Hoval, zoradenými do kaskády, výmenu a úpravu vzduchu zabezpečujú vzduchotechnické jednotky fi.Lennox. Vybrané priestory sú klimatizované kazetovými a nástennými jednotkami Airvell. Výrobná hala je vykurovaná jednotkami COLT stream, výmena vzduchu je zabezpečená jednotkami Convair, pričom ochladzovanie pracovného priestoru je riešené adiabatickým chladením fi.COLT. Priestory s výbušným prostredím sú vykurované sekundárnou distribúciou tepla z centrálnej vzduchotechnickej jednotky fi.ENKO