Kancelárske priestory a miestnosť serveru sú klimatizované jednotkami Airwell. Súčasťou dodávky boli aj nerezové digestory pre technológiu pekárne vyrobené vlastnými kapacitami.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vetranie, chladenie a teplovzdušné vykurovanie predajne
Vetranie skladov a zázemia, klimatizácia kancelárií

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Vykurovanie a vetranie predajnej plochy je zabezpečené tromi rooftopmi Lennox s výkonom 3×18.000 m3, koncesie v zázemí sú vetrané piatimi podstropnými jednotkami REMAK s celkovým výkonom 12.040 m3. Ostatné priestory sú vetrané ventilátormi Rosenberg. Kancelárske priestory a miestnosť serveru sú klimatizované jednotkami Airwell. Súčasťou dodávky boli aj nerezové digestory pre technológiu pekárne vyrobené vlastnými kapacitami.