Na vetranie sú použité rekuperačné vysokoúčinné jednotky, taktiež samostatné pre každú nájomnú jednotku.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Dodávka a montáž vzduchotechniky, chladenia + rozvodov chladu a vykurovania vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie

Popis stavby:
Obchodné centrum s prízemnými nájomnými jednotkami s vchodmi z exteriéru 

Použitá technológia (vzduchotechnika):

Každá z nájomných jednotiek je chladená a teplovzdušne vykurovaná pomocou samostatných VRV systémov. Nad vstupnými dverami do každej nájomnej jednotky je osadená dverná vzduchová clona. Na vetranie sú použité rekuperačné vysokoúčinné jednotky, taktiež samostatné pre každú nájomnú jednotku.