Na vetranie a vykurovanie nechladených skladov sú použité plynové Rooftopy Lennox 2ks každá s výkonom 230 kW, na chladenie boxov je použitá združená jednotka JDK s chladiacim výkonom 332 kW.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Dodávka vzduchotechniky, klimatizácie, chladiacich boxov a chladenia

Použitá technológia (vzduchotechnika):

Na vetranie a vykurovanie nechladených skladov sú použité plynové Rooftopy Lennox 2ks každá s výkonom 230 kW, na chladenie boxov je použitá združená jednotka JDK s chladiacim výkonom 332 kW. Klimatizáciu administratívnej budovy zabezpečujú klimatizačné jednotky York s celkovým výkonom 60 kW. Vetranie sociálnych zariadení a obslužných priestorov je zabezpečené ventilátormi Vortice.