Zariadenie zabezpečuje vetranie, chladenie a vykurovanie výrobnej haly. Zvlhčovanie je riešené priamym rozstrekom upravenej vody do priestoru výrobnej haly.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vetranie, chladenie, teplovzdušné vykurovanie a zvlhčovanie výrobnej haly.
Vetranie s rekuperáciou a chladenie administratívy.

Použitá technológia (vzduchotechnika):

Výrobná hala je riešená VZT jednotkou typu Rooftop umiestnenej na streche výrobnej haly. Zariadenie zabezpečuje vetranie, chladenie a vykurovanie výrobnej haly. Zvlhčovanie je riešené priamym rozstrekom upravenej vody do priestoru výrobnej haly. Kancelárie sú vetrané podstropnými rekuperačnými jednotkami s vysokou účinnosťou rekuperácie. Chladenie je riešené klimatizáciami typu MULTISPLIT.