Vaňové oddelenie je riešené špeciálnou odvlhčujúcou VZT jednotkou určenou pre bazénové haly a veľmi vlhké priestory.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vetranie s rekuperáciou vaňového oddelenia.
Vetranie s rekuperáciou a chladenie zvyšných oddelení balneoterapie.

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Vaňové oddelenie je riešené špeciálnou odvlhčujúcou VZT jednotkou určenou pre bazénové haly a veľmi vlhké priestory.
Zvyšné priestory sú riešené VZT rekuperačnými jednotkami umiestnenými do vonkajšieho prostredia. Tie sú prepojené s kondenzačnými jednotkami, čím zabezpečujú chladenie riešených priestorov.