Wellness je riešený špeciálnou odvlhčujúcou VZT jednotkou určenou pre bazénové haly a veľmi vlhké priestory.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vetranie s rekuperáciou a odvlhčovanie priestoru wellness, vetranie s rekuperáciou pivárne

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Klimatizácia izieb je riešená systémom VRV. Wellness je riešený špeciálnou odvlhčujúcou VZT jednotkou určenou pre bazénové haly a veľmi vlhké priestory. Piváreň je vetraná podstropnou rekuperačnou jednotkou s vysokou účinnosťou rekuperátora.