Chladenie je zabezpečené kazetovými fancoilami napojenými potrubím na chiller vo vonkajšom prostredí.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vetranie s rekuperáciou a odvlhčovaním wellness.
Vetranie s rekuperáciou a chladenie reštaurácie a kongresových sál.
Vetranie s rekuperáciou kuchýň.

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Wellness je riešený špeciálnou odvlhčujúcou VZT jednotkou určenou pre bazénové haly a veľmi vlhké priestory. Reštaurácia je vetraná rekuperačnými jednotkami s vysokou účinnosťou rekuperácie. Chladenie je zabezpečené kazetovými fancoilami napojenými potrubím na chiller vo vonkajšom prostredí. Kuchyňa je riešená rekuperačnou jednotkou s vysokou účinnosťou rekuperátora. VZT jednotka je umiestnená na streche nad kuchyňou.