Jednalo sa o veľmi peknú stavbu s vysokými nárokmi na kvalitu dodanej technológie a prác.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Dodávka a montáž vzduchotechniky, chladenia + rozvodov chladu, ústredného vykurovania, vnútorných rozvodov plynu, kompresorovej stanice a rozvodov stlačeného vzduchu vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie

Použitá technológia:
Pre administratívnu časť slúžia dve kotolne o celkovom tepelnom výkone 270 kW a chiller s chladiacim výkonom 116 kW. Pre skladovú a výrobu halu slúžia rooftopy, teplovzdušné agregáty s celkovým tepelným výkonom 640 kW a chladiacim výkonom 630 kW. Rooftopy distribuujú upravený vzduch pomocou textilných výustiek. Pre montážne procesy slúži stlačený vzduch s kompresorovej stanice o výkone 320 kW