Odsávacie digestory obsahujú špičkovú filtráciu pomocou tukový mechanických filtrov a následne rozložením mastnôt UV žiarením.

Ing. Daniel Kriš

konateľ C.C.S., s.r.o.

Predmet plnenia:
Vetranie, teplovzdušné vykurovanie a chladenie kuchyne a zázemia
Klimatizácia reštaurácie

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Kuchyňa je riešená VZT jednotkou umiestnenou na streche objektu. Ohrev vzduchu je riešený napojením na teplovodné potrubie z kotolne a chladenie je riešené pripojením na chiller umiestnený vedľa VZT jednotky.
Odsávacie digestory obsahujú špičkovú filtráciu pomocou tukový mechanických filtrov a následne rozložením mastnôt UV žiarením. Vetranie a chladenie skladov je riešené podstropnou rekuperačnou jednotkou napojenou na kondenzačnú jednotku umiestnenú na streche.
Klimatizácia reštaurácie je riešená klimatizáciami typu Multisplit.