Avada Plumbers did an amazing job installing my new corner tub. I couldn’t be happier with the quality of their work and clean-up.

Samantha

New Jersey

Predmet plnenia:
Vypracovanie realizačného projektu a realizácia profesií vzduchotechnika, klimatizácia, ústredné vykurovanie, plynofikácia, meranie a regulácia.

Popis stavby:
Krytá plaváreň s wellnessom

Použitá technológia (vzduchotechnika):
V objekte sa nachádzajú dve kotolne o výkone 520 kW s použitím technológie fi. Viessman, VZT jednotky Lennox s celkovým vzduchovým výkonom 75 000 m3, vodné chladenie zabezpečujú chillery Lennox s celkovým chladiacim výkonom 520 kw a podstropné fancoily, resp. spiro potrubie so špeciálnymi termostatickými anemostatmi fi.IMOS