Avada Plumbers did an amazing job installing my new corner tub. I couldn’t be happier with the quality of their work and clean-up.

Samantha

New Jersey

Predmet plnenia:
Komplexná dodávka celej stavby (vzduchotechnika, zdravotechnika, elektroinštalácia, bazénová technológia, vykurovanie, stavba) a VZT projektovú dokumentáciu

Popis stavby:
Krytá plaváreň s wellnessom

Použitá technológia (vzduchotechnika):
Pre vetranie, teplovzdušné vykurovanie a odvlhčovanie bazenovej haly a wellnessu sú použité odvlhčovacie bazénové VZT jednotky s rekuperáciou tepla. Pre vetranie šatní sú použité rekuperačné VZT jednotky.

Stavebná časť:
Komplexné búracie práce vnútorných podláh, obvodového muriva, okien a dverí, čiastočná demontáž pôvodnej kanalizácie a  demontovanie pôvodnej strešnej izolácie a lepenky. Dodávka stavebných prác zahrňovala komplexnú rekonštrukciu bazénového telesa a jeho zázemia, kompletnú novostavbu wellnesovej časti objektu, realizáciu novej strešnej izolácie vrátane novej strešnej krytiny Fatrafol